ประชาสัมพันธ์กิจกรรม OCA

หลักสูตรภาษาไทยสำหรับคนจีน update 29/06/55

OCA ปรับปรุงตำราใหม่ เรียนจริงใช้งานได้จริง
update 15/09/56

อัตราค่าเล่าเรียนและตารางเรียนปี 2558
update 23/12/57

ประกาศปรับราคาค่าสอบ HSK, YCT
update 12/01/58

ใบสมัครสอบ HSK YCT (PAPER)
update 12/01/58


ใบสมัครสอบ HSK (คอมพิวเตอร์) update 12/01/58

กำหนดการสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (YCT) ครั้งที่ 17update 10/05/58


กำหนดการประจำปีการศึกษาที่ 4/58 update 29/06/58

กำหนดการสมัครเรียนภาษาจีน OCA นักศึกษาเก่า ใหม่ ภาคการศึกษา 4/58 update 29/06/58

ตารางเรียนภาษาจีนเทอม 4/58 (17 ส.ค.ถึง 11 ต.ค. 58) update 29/06/58

กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ครั้งที่ 60-62 และ HSK ระบบใหม่แบบใช้คอมพิวเตอร์ 20-22 update 16/08/58

 
 
Copyright© 2001 Oriental Culture Academy,
All rights reserved
Tel (662)216-2826-8 Fax (662)216-2829
best view in browser 4.xx mode 800x600
Download Flash Multimedia Plugin