ประชาสัมพันธ์กิจกรรม OCA

หลักสูตรภาษาไทยสำหรับคนจีน update 29/06/55

OCA ปรับปรุงตำราใหม่ เรียนจริงใช้งานได้จริง
update 15/09/56

ประกาศปรับราคาค่าสอบ HSK, YCT
update 12/01/58

ใบสมัครสอบ HSK YCT (PAPER)
update 12/01/58


ใบสมัครสอบ HSK (คอมพิวเตอร์) update 12/01/58

กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ครั้งที่ 63-65 และ HSK ระบบใหม่แบบใช้คอมพิวเตอร์ 23-25 update 08/11/58


กำหนดการประจำปีการศึกษาที่ 1/59 update 15/11/59

กำหนดการสมัครเรียนภาษาจีน OCA นักศึกษาเก่า ใหม่ ภาคการศึกษา 1/59 update 15/11/59

ตารางเรียนภาษาจีนเทอม 1/59 (11 ม.ค.ถึง 14 มี.ค. 59) update 15/11/59

Summer ค่ายภาษาวัฒนธรรมจีน ที่ OCA (14มี.ค.-4 เม.ย.59) update 15/11/59

อัตราค่าเล่าเรียนและตารางเรียนปี 2559 update 22/11/59

 
 
Copyright© 2001 Oriental Culture Academy,
All rights reserved
Tel (662)216-2826-8 Fax (662)216-2829
best view in browser 4.xx mode 800x600
Download Flash Multimedia Plugin