ประชาสัมพันธ์กิจกรรม OCA

หลักสูตรภาษาไทยสำหรับคนจีน update 29/06/55

OCA ปรับปรุงตำราใหม่ เรียนจริงใช้งานได้จริง
update 15/09/56

ประกาศปรับราคาค่าสอบ HSK, YCT
update 12/01/58

ใบสมัครสอบ HSK YCT (PAPER)
update 12/01/58


ใบสมัครสอบ HSK (คอมพิวเตอร์) update 12/01/58

อัตราค่าเล่าเรียนและตารางเรียนปี 2559 update 22/11/58

กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (YCT) ครั้งที่ 18 update 27/12/58

Chinese Summer Course บุคคลทั่วไปและเด็กอายุ 6-13 ปี (28 มี.ค.-10 พ.ค.59) update 02/02/59

กำหนดการประจำปีการศึกษาที่ 3/59 update 17/04/59

กำหนดการสมัครเรียนภาษาจีน OCA นักศึกษาเก่า ใหม่ ภาคการศึกษา 3/59 update 017/04/59

ตารางเรียนภาษาจีนเทอม 2/59 (13 มิ.ย.ถึง 9 ส.ค.59) update 17/04/59

กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ครั้งที่ 66-69 และ HSK ระบบใหม่แบบใช้คอมพิวเตอร์ 26-29 update 17/04/59


 
 
Copyright© 2001 Oriental Culture Academy,
All rights reserved
Tel (662)216-2826-8 Fax (662)216-2829
best view in browser 4.xx mode 800x600
Download Flash Multimedia Plugin