ประชาสัมพันธ์กิจกรรม OCA

OCA ปรับปรุงตำราใหม่ เรียนจริงใช้งานได้จริง update 15/09/56

ประกาศปรับราคาค่าสอบ HSK, YCT
update 12/01/58

ใบสมัครสอบ HSK YCT (PAPER) update 12/01/58

ใบสมัครสอบ HSK (คอมพิวเตอร์) update 12/01/58

หลักสูตรสนทนาภาษาจีนโดยวิธีธรรมชาติ update 11/09/59

อัตราค่าเล่าเรียนและตารางเรียนปี 2560 update 13/11/59

กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (YCT) ครั้งที่ 21-24 update 05/12/59

กำหนดการประจำปีการศึกษาที่ 2/60 update 06/02/60


กำหนดการสมัครเรียนภาษาจีน OCA นักศึกษาเก่า ใหม่ ภาคการศึกษา 2/60 update 06/02/60

ตารางเรียนภาษาจีนเทอม 2/60 (27 มี.ค.ถึง 29 พ.ค.60) update 06/02/59

เปิดหลักสูตรใหม่ใช้ภาษาจีนสอนภาษาไทย และภาษาไทยสอนภาษาอังกฤษ เทอม2/60 (27 มี.ค.ถึง 29 พ.ค.60) update 06/02/60

กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ครั้งที่ 77-79 และ HSK ระบบใหม่แบบใช้คอมพิวเตอร์ 37-39 update 06/02/60

หลักสูตรภาษาจีนเพื่อเตรียมสอบเอ็นทรานซ์เทอม 2/60
update 06/02/60

Chinese Summer Course สำหรับบุคคลทั่วไปและเด็กอายุ 6-13 ปีประจำปี 2560 update 06/02/60

ค่ายภาษาแและวัฒนธรรมจีน2560 เรียน 3 เม.ย.-11 เม.ย.2560 เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย update 26/02/60

ส่วนลดพิเศษ สำหรับ นศ.ที่ลงทะเบียนเรียนภาษาจีนในหลักสูตรระดับต้น แบบเหมาจ่าย update 26/02/60

 
 
Copyright© 2001 Oriental Culture Academy,
All rights reserved
Tel (662)216-2826-8 Fax (662)216-2829
best view in browser 4.xx mode 800x600
Download Flash Multimedia Plugin