ประชาสัมพันธ์กิจกรรม OCA

หลักสูตรภาษาไทยสำหรับคนจีน update 29/06/55

OCA ปรับปรุงตำราใหม่ เรียนจริงใช้งานได้จริง update 15/09/56

อัตราค่าเล่าเรียนและตารางเรียนปี 2557 update 17/11/57

ใบสมัครสอบ HSK YCT (PAPER) update 12/01/57


ใบสมัครสอบ HSK (IBT COMPUTER) update 12/01/57

Summer ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน 9 มี.ค.-1เม.ย.58 update 17/11/58


กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ครั้งที่ 52-55 และ HSK ระบบใหม่แบบใช้คอมพิวเตอร์ 12-15 update 17/11/58

กำหนดการประจำปีการศึกษาที่ 1/58
update 17/11/58


กำหนดการสมัครเรียนภาษาจีน OCA นักศึกษาเก่า ใหม่ ภาคการศึกษา 1/58 update 17/11/58

ตารางเรียนภาษาจีนเทอม 1/58 (5 ม.ค.ถึง 8 มี.ค. 58) update 17/11/58

 
 
Copyright© 2001 Oriental Culture Academy,
All rights reserved
Tel (662)216-2826-8 Fax (662)216-2829
best view in browser 4.xx mode 800x600
Download Flash Multimedia Plugin