ประชาสัมพันธ์กิจกรรม OCA

OCA ปรับปรุงตำราใหม่ เรียนจริงใช้งานได้จริง update 15/09/56

ใบสมัครสอบ HSK YCT (PAPER) update 12/01/58

ใบสมัครสอบ HSK (คอมพิวเตอร์) update 12/01/58

ส่วนลดพิเศษ สำหรับ นศ.ที่ลงทะเบียนเรียนภาษาจีนในหลักสูตรระดับต้น แบบเหมาจ่าย update 26/02/60


สระว่ายน้ำโรงเรียนสีตบุตรบำรุงเปิดสอนว่ายน้ำ "ขั้นพื้นฐาน 10 ชั่วโมง" update 6/06/60

โรงเรียนสีตบุตรบำรุง เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล - ม.6 ประจำปีการศึกษา 2561 update 8/03/61

เวปไซต์ โรงเรียนสีตบุตรบำรุง update 8/03/61

หลักสูตรสนทนาภาษาจีนโดยวิธีธรรมชาติ update 12/09/60

หลักสูตรภาษาไทยขั้นพื้นฐาน, กลาง, สูง update 11/11/60

ใบสมัครเรียนภาษาไทย (Application Form) update 10/10/60

กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ครั้งที่ 87-90 และ HSK แบบใช้คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 47-50 update 12/02/61

กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (YCT) ครั้งที่ 25-28 update 14/12/60


หลักสูตรอบรมครูสอนภาษาจีน (รายละเอียดและใบสมัคร) update 03/03/61อัตราค่าเล่าเรียนและตารางเรียนปี 2561 update 14/12/60

กำหนดการเรียน Chinese Summer Course 2561 update 25/01/61

กำหนดการสมัครเรียนภาษาจีน OCA นักศึกษาเก่า ใหม่ เทอม 3/61 update 19/04/61


อัตราค่าเรียนภาษาจีน เทอม 3/61 update 19/04/61

ตารางเรียนภาษาจีนเทอม 3/61 (4 มิ.ย. 61 ถึง 4 ส.ค.61) update 19/04/61

กำหนดการรับสมัครคอร์สเรียนภาษาไทย เทอม 3/61 (4 มิ.ย. 61 ถึง 4 ส.ค.61) update 14/05/61


กำหนดการเลื่อนภาคเรียน และเปลี่ยนคอร์สเรียนเทอม 3/61 update 19/04/61

วันหยุดเทอม 2/61 update 27/01/61

วันหยุดเทอม 3/61 update 19/04/61


 
 
Copyright© 2001 Oriental Culture Academy,
All rights reserved
Tel (662)216-2826-8 Fax (662)216-2829
best view in browser 4.xx mode 800x600
Download Flash Multimedia Plugin