ประชาสัมพันธ์กิจกรรม OCA

OCA ปรับปรุงตำราใหม่ เรียนจริงใช้งานได้จริง update 15/09/56

ประกาศปรับราคาค่าสอบ HSK, YCT
update 12/01/58

ใบสมัครสอบ HSK YCT (PAPER) update 12/01/58

ใบสมัครสอบ HSK (คอมพิวเตอร์) update 12/01/58

อัตราค่าเล่าเรียนและตารางเรียนปี 2559 update 22/11/58

กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ครั้งที่ 70-73 และ HSK ระบบใหม่แบบใช้คอมพิวเตอร์ 30-33 update 20/07/59

เปิดหลักสูตรใหม่ใช้ภาษาจีนสอนภาษาไทย และภาษาไทยสอนภาษาอังกฤษ เทอม4/59 (22ส.ค.ถึง 16 ต.ค.59) update 09/08/59

กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (YCT) ครั้งที่ 20 update 21/08/59

กำหนดการประจำปีการศึกษาที่ 5/59 update 11/09/59

กำหนดการสมัครเรียนภาษาจีน OCA นักศึกษาเก่า ใหม่ ภาคการศึกษา 5/59 update 11/09/59


ตารางเรียนภาษาจีนเทอม 5/59 (25 ต.ค.ถึง 26 ธ.ค.59) update 11/09/59

หลักสูตรสนทนาภาษาจีนโดยวิธีธรรมชาติ update 11/09/59

 
 
Copyright© 2001 Oriental Culture Academy,
All rights reserved
Tel (662)216-2826-8 Fax (662)216-2829
best view in browser 4.xx mode 800x600
Download Flash Multimedia Plugin