ประชาสัมพันธ์กิจกรรม OCA

OCA ปรับปรุงตำราใหม่ เรียนจริงใช้งานได้จริง update 15/09/56

ประกาศปรับราคาค่าสอบ HSK, YCT
update 12/01/58

ใบสมัครสอบ HSK YCT (PAPER) update 12/01/58

ใบสมัครสอบ HSK (คอมพิวเตอร์) update 12/01/58

หลักสูตรสนทนาภาษาจีนโดยวิธีธรรมชาติ update 11/09/59

กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ครั้งที่ 74-76 และ HSK ระบบใหม่แบบใช้คอมพิวเตอร์ 34-36 update 30/10/59

อัตราค่าเล่าเรียนและตารางเรียนปี 2560 update 13/11/59

กำหนดการประจำปีการศึกษาที่ 1/60 update 13/11/59

กำหนดการสมัครเรียนภาษาจีน OCA นักศึกษาเก่า ใหม่ ภาคการศึกษา 1/60 update 13/11/59


ตารางเรียนภาษาจีนเทอม 1/60 (9 ม.ค.ถึง 18 มี.ค.60) update 13/11/59

กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (YCT) ครั้งที่ 21-24 update 05/12/59

เปิดหลักสูตรใหม่ใช้ภาษาจีนสอนภาษาไทย และภาษาไทยสอนภาษาอังกฤษ เทอม1/60 (9 ม.ค.ถึง 18 มี.ค.60) update 17/12/59

 
 
Copyright© 2001 Oriental Culture Academy,
All rights reserved
Tel (662)216-2826-8 Fax (662)216-2829
best view in browser 4.xx mode 800x600
Download Flash Multimedia Plugin