ประชาสัมพันธ์กิจกรรม OCA

OCA ปรับปรุงตำราใหม่ เรียนจริงใช้งานได้จริง update 15/09/56

ประกาศปรับราคาค่าสอบ HSK, YCT
update 12/01/58

ใบสมัครสอบ HSK YCT (PAPER) update 12/01/58

ใบสมัครสอบ HSK (คอมพิวเตอร์) update 12/01/58

อัตราค่าเล่าเรียนและตารางเรียนปี 2560 update 13/11/59

กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (YCT) ครั้งที่ 21-24 update 05/12/59

ส่วนลดพิเศษ สำหรับ นศ.ที่ลงทะเบียนเรียนภาษาจีนในหลักสูตรระดับต้น แบบเหมาจ่าย update 26/02/60


สระว่ายน้ำโรงเรียนสีตบุตรบำรุงเปิดสอนว่ายน้ำ "ขั้นพื้นฐาน 10 ชั่วโมง" update 6/06/60

กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ครั้งที่ 80-83 และ HSK ระบบใหม่แบบใช้คอมพิวเตอร์ 40-43 update 11/06/60

เปิดหลักสูตรภาษาจีนเพื่อเตรียมสอบเอ็นทรานซ์ เทอม4/60 update 2/07/60

กำหนดการประจำปีการศึกษาที่ 5/60 update 12/09/60

กำหนดการสมัครเรียนภาษาจีน OCA นักศึกษาเก่า ใหม่ ภาคการศึกษา 5/60 update 12/09/60

ตารางเรียนภาษาจีนเทอม 5/60 (24 ต.ค.ถึง 24 ธ.ค.60) update 12/09/60

เปิดหลักสูตรใหม่ภาษาจีนสอนภาษาไทย เทอม 5/60 (24 ต.ค.ถึง 24 ธ.ค.60) update 12/09/60


หลักสูตรสนทนาภาษาจีนโดยวิธีธรรมชาติ update 12/09/60

 
 
Copyright© 2001 Oriental Culture Academy,
All rights reserved
Tel (662)216-2826-8 Fax (662)216-2829
best view in browser 4.xx mode 800x600
Download Flash Multimedia Plugin