ประชาสัมพันธ์กิจกรรม OCA

หลักสูตรภาษาไทยสำหรับคนจีน update 29/06/55

OCA เปิดคอร์สเต้นรำจีน สอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ชาวจีนที่จบการศึกษาด้านนาฏศิลป์จีน update 22/08/55

หลักสูตรใหม่ หลักสูตรการเขียนบทความภาษาจีน update 25/11/55

OCA ปรับปรุงตำราใหม่ เรียนจริงใช้งานได้จริง update 15/09/56

อัตราค่าเล่าเรียนและตารางเรียนปี 2557 update 17/11/57

ใบสมัครสอบ HSK YCT (PAPER) update 12/01/57


ใบสมัครสอบ HSK (IBT COMPUTER) update 12/01/57


กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (YCT) ครั้งที่ 15
update 08/06/57

กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ครั้งที่ 49-51 (HSK Exam 49-51) update 12/04/57

กำหนดการประจำปีการศึกษาที่ 5/57
update 15/09/57


กำหนดการสมัครเรียนภาษาจีน OCA นักศึกษาเก่า ใหม่ ภาคการศึกษา 5/57 update 15/09/57

ตารางเรียนภาษาจีนเทอม 5/57 (27 ต.ค.ถึง 22 ธ.ค. 57) update 15/09/57

 
 
Copyright© 2001 Oriental Culture Academy,
All rights reserved
Tel (662)216-2826-8 Fax (662)216-2829
best view in browser 4.xx mode 800x600
Download Flash Multimedia Plugin