การฝังเข็ม

แนะนำศูนย์ฯ
ไซอิ๋ว
การฝังเข็ม
ชาจีน
ชี่กง
โยคะ
การจัดสวนแบบจีน

 การฝังเข็ม เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศจีนยุคมนุษย์ถ้ำเมื่อประมาณ 1000 ปี ก่อน ค.ศ. โดยมนุษย์ในยุคนั้นใช้หินฝนให้เป็นเข็ม ต่อมาเมื่อโลกวิวัฒนาการ จึงเปลี่ยนมาใช้โลหะแทน

การฝังเข็ม หมายถึง การกระตุ้นจุดฝังเข็มในเส้นลมปราณเพื่อให้ระบบการไหลเวียนของ ลมปราณเป็นปกติ ซึ่งในร่างกายของคนเราจะมีเส้นลมปราณทั้งหมด 20 เส้น เป็นเส้นปกติ 12 เส้น เส้นไม่ปกติ 8 เส้น และทุกเส้นจะมีจุดฝังเข็มอยู่ในเส้นลมปราณเหล่านี้ด้วย และโดยทั่วไปจะมีวิธีฝังเข็มอยู่ 2 วิธี คือ

1. การใช้เข็มฝังเพื่อกระตุ้นจุดฝังเข็ม
2. ใช้เข็มฝังและการรมยา โดยใช้ความร้อนช่วยกระตุ้น


 ปัจจุบันนี้องค์การอนามัยโลกให้การยอมรับ 67 กลุ่มโรค ที่สามารถใช้การฝังเข็มรักษาได้ และจากสถิติที่คนทั่วโลกนิยมใช้การฝังเข็ม ซึ่งได้ผลเป็นอย่างดี

อันดับ 1 ได้แก่ การฝังเข็มเพื่อระงับอาการปวดของผู้ป่วยซึ่งมีอาการปวดสาเหตุจากการ ป่วยเป็นโรคมะเร็ง มีอาการปวดประสาทหรือปวดจากโรคอื่นๆ

อันดับ 2 ที่ได้ผลดี คือ กลุ่มของผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต

ส่วนข้อเสียของการฝังเข็ม คือ ถ้าผู้ฝังไม่มีความรู้ก็จะเกิดอันตรายแก่ผู้รับบริการได้ เพราะมี อวัยวะสำคัญหลายตำแหน่งที่การฝังเข็มอาจทำให้เสียชีวิตได้


Copyright© 2001 Oriental Culture Academy,
All rights reserved
Tel (662)216-2826-8 Fax (662)216-2829