ประชาสัมพันธ์กิจกรรม OCA

OCA ปรับปรุงตำราใหม่ เรียนจริงใช้งานได้จริง update 15/09/56

ใบสมัครสอบ HSK YCT (PAPER) update 27/06/61

ใบสมัครสอบ HSK (คอมพิวเตอร์) update 27/06/61

ส่วนลดพิเศษ สำหรับ นศ.ที่ลงทะเบียนเรียนภาษาจีนในหลักสูตรระดับต้น แบบเหมาจ่าย update 26/02/60


สระว่ายน้ำโรงเรียนสีตบุตรบำรุงเปิดสอนว่ายน้ำ "ขั้นพื้นฐาน 10 ชั่วโมง" update 6/06/60

โรงเรียนสีตบุตรบำรุง เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล - ม.6 ประจำปีการศึกษา 2561 update 8/03/61

เวปไซต์ โรงเรียนสีตบุตรบำรุง update 8/03/61

หลักสูตรสนทนาภาษาจีนโดยวิธีธรรมชาติ update 12/09/60

หลักสูตรภาษาไทยขั้นพื้นฐาน, กลาง, สูง update 11/11/60

ใบสมัครเรียนภาษาไทย (Application Form) update 10/10/60

กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ครั้งที่ 91-93 และ HSK แบบใช้คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 51-53 update 27/06/61

กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (YCT) ครั้งที่ 25-28 update 14/12/60


หลักสูตรอบรมครูสอนภาษาจีน รุ่นที่ 2 (รายละเอียดและใบสมัคร) update 18/06/61อัตราค่าเล่าเรียนและตารางเรียนปี 2561 update 14/12/60

กำหนดการสมัครเรียนภาษาจีน OCA นักศึกษาเก่า ใหม่ เทอม 5/61 update 01/09/61


อัตราค่าเรียนภาษาจีน เทอม 5/61 update 01/09/61

ตารางเรียนภาษาจีนเทอม 5/61 (22 ต.ค. 61 ถึง 19 ธ.ค. 61) update 01/09/61

Schedule Thai Course กำหนดการรับสมัครคอร์สเรียนภาษาไทย เทอม 5/61 (22 ต.ค. 61 ถึง 19 ธ.ค. 61) update 01/09/61


กำหนดการเลื่อนภาคเรียน และเปลี่ยนคอร์สเรียนเทอม 5/61 update 01/09/61

วันหยุดเทอม 4/61 ไม่มี update 27/06/61

วันหยุดเทอม 5/61 update 01/09/61


 
 
Copyright© 2001 Oriental Culture Academy,
All rights reserved
Tel (662)216-2826-8 Fax (662)216-2829
best view in browser 4.xx mode 800x600
Download Flash Multimedia Plugin