ประชาสัมพันธ์กิจกรรม OCA

OCA ปรับปรุงตำราใหม่ เรียนจริงใช้งานได้จริง update 15/09/56

ใบสมัครสอบ HSK YCT (PAPER) update 27/06/61

ใบสมัครสอบ HSK (คอมพิวเตอร์) update 27/06/61

ส่วนลดพิเศษ สำหรับ นศ.ที่ลงทะเบียนเรียนภาษาจีนในหลักสูตรระดับต้น แบบเหมาจ่าย update 26/02/60


สระว่ายน้ำโรงเรียนสีตบุตรบำรุงเปิดสอนว่ายน้ำ "ขั้นพื้นฐาน 10 ชั่วโมง" update 6/06/60

โรงเรียนสีตบุตรบำรุง เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล - ม.6 ประจำปีการศึกษา 2561 update 8/03/61

เวปไซต์ โรงเรียนสีตบุตรบำรุง update 8/03/61

หลักสูตรสนทนาภาษาจีนโดยวิธีธรรมชาติ update 12/09/60

หลักสูตรภาษาไทยขั้นพื้นฐาน, กลาง, สูง update 11/11/60

ใบสมัครเรียนภาษาไทย (Application Form) update 10/10/60

กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ครั้งที่ 94-96 และ HSK แบบใช้คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 54-56 update 12/11/61


หลักสูตรอบรมครูสอนภาษาจีน ครั้งที่ 3 (รายละเอียดและใบสมัคร) update 16/01/62
อัตราค่าเล่าเรียนและตารางเรียนปี 2562 update 20/11/61

กำหนดการสมัครเรียนภาษาจีน OCA นักศึกษาเก่า ใหม่ เทอม 1/62 update 12/11/61


อัตราค่าเรียนภาษาจีน เทอม 1/62 update 12/11/61

ตารางเรียนภาษาจีนเทอม 1/62 (7 ม.ค. 62 ถึง 12 มี.ค. 62) update 12/11/61

Schedule Thai Course กำหนดการรับสมัครคอร์สเรียนภาษาไทย เทอม 1/62 (7 ม.ค. 62 ถึง 12 มี.ค. 62) update 12/11/61


คอร์สร้องเพลงจีน เทอม 1/62 (7 ม.ค. 62 ถึง 12 มี.ค. 62) update 12/11/61


กำหนดการเลื่อนภาคเรียน และเปลี่ยนคอร์สเรียนเทอม 1/62 update 12/11/61

วันหยุดเทอม 1/62 update 12/11/61


 
 
Copyright© 2001 Oriental Culture Academy,
All rights reserved
Tel (662)216-2826-8 Fax (662)216-2829
best view in browser 4.xx mode 800x600
Download Flash Multimedia Plugin